mahar-tavarom

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید یک دبیرستان پسرانه با نام پروفسور انوش برزیگر در خیابان 167 گلسار رشت با جذب دانش آموز دوره اول و دوم فعالیت خود رسما آغاز کرد.گیل خبر/ همزمان با فرا رسیدن مهر ماه و ...