دومین سوگواره جاماندگان حرم عشق در شهرستان رشت از شنبه ۳ مهر  آغاز شد و به مدت ۵ شب ادامه دارد.گیل خبر/ دومین سوگواره جاماندگان حرم عشق در شهرستان رشت از  از شنبه ۳ مهر آغاز شد و به مدت ۵ شب ...