بر اساس اطلاعات به دست‌آمده عده‌ای سودجو، با دسترسی به سامانه‌های وزارت بهداشت و با گرفتن مبلغ بین ۲ تا ۵ میلیون تومان، اطلاعات واکسیناسیون افراد را تغییر می‌دهندگیل خبر/ به نقل از همشهری؛ تقاضای بالا برای تزریق واکسن آسترازنکا، ...