آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با سپری شدن ۱۰۱ روز از سال آبی، تا ۱۱ دی ماه (سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰) میزان کل حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۸.۷ میلیارد متر مکعب است که نسبت ...

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو ضمن تکذیب اخبار منتشر شده در خصوص حملات سایبری به سیستم اطلاعات سدهای کشور گفت: برخی محدودیت‌ها از سوی وزارت نیرو برای افراد خارج از سیستم به منظور دسترسی به اطلاعات ...

تازه ترین گزارش منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت بحرانی حجم آب موجود در سدهای کشور را بیان می‌کند.گیل خبر/ به نقل از ایرنا: تازه ترین گزارش منتشرشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران وضعیت ...