سازمان پدافند غیرعامل پیامکهای ارسالی مبنی بر هشدار شرایط سخت و امنیتی در کشور را جعلی خواند و آنها را تکذیب کرد.گیل خبر/ به گزارش تسنیم، در پی ارسال انبوه پیامک های جعلی به نام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر ...

سازمان پدافند غیرعامل کشور در خصوص اختلال در سامانه سوخت اعلام کرد: سازمان پدافند غیرعامل کشور تمام گزینه‌های محتمل از جمله نفوذ و هک را در نظر و تحت بررسی دارد اما در شرایط فعلی نمی‌توان ادعاهای مطرح شده از ...

قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره عضویت سازمان پدافند غیرعامل کشور در شورای عالی فضای مجازی در اولین جلسه این شورا در دولت سیزدهم اجرایی شد.گیل خبر/ به نقل از ایسنا؛ طبق قانون مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۶، رئیس ...