اقدام عجیب شهرداری فومن؛
جمع آوری مجسمه های خاطره انگیز پارک فومن!
27 شهریور 00

گیل خبر/ سرویس استانی: طی اقدام عجیبی که بنظر می‌رسد توسط شهرداری شهر فومن انجام گرفته، مجسمه های با قدمت حدودی ۱۰۰ ساله که در پارک فومن قرار دارند در حال جمع آوری هستند!

پارک فومن طی این سال ها به دلیل ...