به گزارش گیل خبر لیلا حاتمی درباره اتفاقات اخیر رخ داده در جشنواره فیلم کن که اعتراضاتی را به همراه داشت، توضیحاتی ارائه کرد.

 در متن این نامه که از سوی محمد رسول صادقی مدیر ...