رپورتاژ خبری؛
دعوی حقوقی جعل سند در فروش مال موقوفه
23 شهریور 00

گیل خبر

دعوی حقوقی جعل سند در فروش مال موقوفه

واقعیت این است که در جوامع پیشرفته امروزی و پیچیدگی روابط افراد با یکدیگر، هر شخص ممکن است با مسائل و مشکلاتی روبه رو شود که برای رسیدگی و حل آنها، نیاز ...