چهارمین همایش ملی غرق شدگی با محوریت تروما و غرق شدگی در تاریخ 17/06/1400 به کار خود پایان داد

گیل خبر/ به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ترومای جاده ای دانشگاه علوم پزشکی گیلان،آخرین روز از چهارمین همایش ملی پیشگیری از ...