یونس رنجکش
ترکتازی با اسب تروآ!
23 آذر 99

ترکیه اردوغان بیش از آنکه سودای افزایش گستره جغرافیایی خویش را داشته باشد در تحولات جغرافیای سیاسی منطقه و چینش ژئوپلیتیکی آن، شکننده‌تر از آن است که با رویایش به خواب رود و بهترین سیاست این کشور به جای متلاطم ...

به گزارش گیل خبر، مردی افغان به نام احمد خرداد سال٨٧ به پلیس شهریار خبر داد همسرش گم شده است. او گفت: «زنم مهرناز از خانه خارج شده و برنگشته در حالی که به من گفته بود سرکار ...