برای دومین بار طی روزهای اخیر آتش به جان نیزارهای تالاب انزلی افتاد و این بار در منطقه چراغ پشتان حدود سه هکتار از نیزارهای این شهر در شعله های آتش می سوزند. گیل خبر/ به گزارش ایرنا، آتش سوزی ...