خبر‌ها نشان می‌دهد که عزم دولت برای حذف ارز ترجیحی جدی است. گیل خبر/ به نقل از همشهری: آن‌طور که خبر‌ها نشان می‌دهد به‌نظر می‌رسد تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به روز‌های پایانی خود نزدیک شده به‌ویژه آنکه آغاز به‌کار دولت سیزدهم انتظار‌ها ...

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت؛ افزایش سرسام آور و جهش قیمتی کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست ارز ترجیحی دارای مشکل اساسی است.گیل خبر/ به گزارش مهر، سیاست ارزی دولت‌ها به دلیل اثر آن بر همه ارکان ...