گیل خبر/ نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان که قرار است در شهریورماه برگزار شود، با بخشنامه تعارض منافع صادره از وزرات راه و شهرسازی، با حواشی و تغییر و تحولاتی همراه خواهد بود.

بر اساس بخشنامه ...