گیل خبر/ قصه پر غصه کرونا در ایران و گیلان هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند. در حالی که بنا به گفته معاون علوم پزشکی گیلان، اکسیژن مهم‌ترین درمان برای بیماران کرونایی است، اما گیلان از محدودیت ظرفیت تولید اکسیژن رنج ...