نظام پزشکی گیلان پاسخگو باشد:
چرا در وضعیت بحرانی کرونا کلینیک های زیبایی باز هستند؟!
11 مرداد 00

 گیل خبر/ در شرایطی که بحران ویروس کرونا تمام استان را در برگرفته و تعداد مبتلایان و بستری‌های کرونایی رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است، شاهد اتفاقات عجیبی در حوزه درمان استان هستیم.

در این شرایط اسفبار کرونا، نظام پزشکی ...