با ورود به هفته جاری نوسانات قیمتی در بازار خودرو نیز شدت گرفت و در این میان خودروهای ارزان قیمت موجود در بازار بیشترین افزایش قیمت ها را در این مدت تجربه کردند.گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین، رصد بازار در ...