در جلسه منتخبین؛
انتخاب ترکیب هیات رئیسه شورای ششم رشت
19 تیر 00

گیل خبر/ به گزارش گیل خبر، شنیده می شود در حالی که شورای ششم در روز ۱۴ مرداد ماه آغاز به کار خواهد کرد، در جلسه ی امروز اعضای منتخب شورای جدید شهر رشت ترکیب هیات رئیسه و روسای کمیسیون ها ...