در فاصله یک ماه تا پایان دولت دوازدهم؛
مدیرکل استاندارد استان گیلان تغییر کرد
9 تیر 00

گیل خبر/ در حالی که تنها یک ماه تا پایان دولت دوازدهم باقی مانده است، با حکم رییس سازمان ملی استاندارد ایران، شاهد تغییر در سطح مدیریتی اداره کل استاندارد گیلان هستیم.

بدین ترتیب، مهناز جعفریان، جایگزین داریوش اشکانی پور در اداره کل استاندارد ...