چندی قبل مادر و پسری به دادسرای امور جنایی پایتخت رفتند و از باندی شکایت کردند که آنها را گروگان گرفته و اخاذی کرده بودند.گیل خبر/ به نقل از ایران؛ پسر جوان گفت: با مادرم تصمیم به مهاجرت گرفته بودیم ...