رییس ستاد مرکزی آیت الله سید ابراهیم رئیسی با بیان اینکه دولت کنونی مأمنی برای رانت خواران شده، گفت: طهارت اقتصادی را در کشور نهادینه می‌کنیم.گیل خبر/ به نقل از فارس؛ علی نیکزاد شب گذشته در جمع حامیان آیت الله سید ...