مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از ارسال پیشنهادی به هیات مدیره برای اخذ مصوبه برای پرداخت پاداش ایام کرونا به کارکنان مراکز درمانی درگیر کرونا تا معادل ۱۰۰ درصد حقوق یک ماه خبر داد.گیل خبر/ به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در ...