مسعود عباس نژاد کاندیدای انتخابات شورای شهر رشت در گفتگو با گیل خبر:
انتخاب شهردار بومی جزء برنامه های اصلی ما خواهد بود / در هر صورت از ثبات مدیریتی حمایت می کنم
20 خرداد 00

گیل خبر/ همزمان با آغاز تبلیغات کاندیداهای شورای شهر رشت، مسعود عباس نژاد رئیس گروه گردشگری مجمع جهانی شهرهای ابریشم، در گفتگو با گیل خبر برنامه های خود را اعلام کرد که کلیپ ویدئویی و مشروح کتبی مصاحبه را در ...