دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان گفت: حکم قصاص در ملاعام برای داماد عصبانی زاهدانی که عامل قتل سه نفر شده بود صادر شد.گیل خبر/ به نقل از ایرنا: دادستان عمومی و انقلاب زاهدان مرکز سیستان و ...