با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، ستادهای مختلف انتخاباتی کاندیداهای این دوره نیز در استان گیلان تشکیل شده است که به صورت جسته و گریخته فعالیت خود را آغاز کرده اند.گیل خبر/ سرویس سیاسی: طبق انتظار بیشترین فعالیت ستادی در ...