نماینده ادوار مجلس اظهار کرد: برجام تصمیم نظام بود و انجام شد، آن زمان هم همه موافق نبودند این مورد هم اگر تصمیم نظام باشد که هست مجلس نیز همراه خواهد شد.گیل خبر/ به نقل از برنا؛ بهروز نعمتی، نماینده ...

عضو ستاد مرکزی خادمان ملت از جلسه ۳۰۰ نماینده ادوار با آیت الله رئیسی در عصر دوشنبه(فردا) خبر داد.گیل خبر/ به نقل از مهر؛ اسدالله عباسی نماینده ادوار مجلس، با اعلام اینکه ستاد مرکزی خادمان ملت، شامل نمایندگان ادوار و ...