مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان:
شالیکاران گیلانی هر چه سریعتر نسبت به نشاء برنج اقدام کنند
17 اردیبهشت 00

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیلان در بازدید از شبکه‌های آبیاری مناطق مرکزی استان اظهار داشت: کشاورزان عزیز و زحمتکش گیلانی هر چه سریعتر نسبت به نشاء برنج بر اساس تقویم زراعی اقدام کنند .گیل خبر/ وحید خرمی مدیر ...