مدیر عامل شرکت برکت تل درباره ثبت نام برای تزریق واکسن کووایران برکت توضیحاتی داد.گیل خبر/ به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سید محمد پورحسینی مدیر عامل شرکت برکت تل ستاد اجرایی فرمان امام ،اظهار کرد: داوطلبان دریافت کنندگان ...