«سید محمد هادی نژاد حسینیان» که سابقه وزارت در دوران دفاع مقدس و دولت سازندگی را دارا بود، امروز پس از یک دوره طولانی بیماری درگذشت.
گیل خبر/ به نقل از ایرنا؛ «سید محمد هادی نژاد حسینیان» در ۱۳۲۵ش درتهران ...