چه کسی در گیلان پاسخگو است؟
افزایش قیمت بالای 35 درصدی مرغ بسته بندی
13 اردیبهشت 00

مشاهدات میدانی حاکی از این است که مرغ قطعه شده و بسته بندی در حال حاضر با افزایش قیمت بین 35 الی 40 درصدی نسبت به قبل توسط تولید کننده در فروشگاه‌ها عرضه می گردد.گیل خبر/ سرویس اقتصادی؛ چندی قبل ...