مدیرعامل توزیع برق گیلان اعلام کرد:
اجرای مانور سنجش آمادگی ادارات و سازمان های استان برای گذر از پیک تابستان
12 اردیبهشت 00

دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان از اجرای مانور سراسری سنجش آمادگی ادارات و سازمان های استان برای گذر از پیک تابستان پیش رو خبر داد.گیل خبر/ هنرمند تاکید کرد: روند رشد بار سرمایشی در ...