محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور در «کلاب هاوس» به پشت پرده ماجرای فیلترینگ در کشور پرداخت.گیل خبر/ به گزارش انتخاب؛ متن اظهارات آذری جهرمی در زیر می آید:

کمیته تعیین مصادیق روالی دارد که موضوعات مربوط به فیلترینگ انجا ...