رییس دفتر رییس جمهوری در واکنش به بررسی طرح موسوم به صیانت از کاربران در فضای مجازی، تلاش برای مقابله با فناوری را محکوم به شکست دانست.گیل خبر/ به گزارش ایرنا، محمود واعظی در واکنش به طرح صیانت از کاربران ...

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه سیاست دولت در مذاکرات وین عجله و فرصت سوزی نیست، گفت: تاکنون گام‌های بسیار خوبی در نشست وین برداشته شده است.گیل خبر/ به نقل از ایرنا: رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره ...