وحید احمدی آرا
اردی جهنم قرن
7 اردیبهشت 00

گیل خبر/ وحید احمدی آرا

در میانه‌ی اردیبهشتیم ، با صدای قناری‌ها برمی‌خیزیم و با خنکای نم‌نم شبانه و تماشای ماه صورتی دل به کابوس‌های شبانه می‌سپاریم.

در میانه‌ی بهار هزار و چهارصد، چه ابتدای قرن بدانیمش چه انتهای آن، چه آغاز صده‌‌ای ...