مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از ارسال پیشنهادی به هیات مدیره برای اخذ مصوبه برای پرداخت پاداش ایام کرونا به کارکنان مراکز درمانی درگیر کرونا تا معادل ۱۰۰ درصد حقوق یک ماه خبر داد.گیل خبر/ به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در ...

 رئیس اداره بیمه سلامت شهرستان رشت گفت: بیمه شدگان از امروز "چهارشنبه" اول اردیبهشت به جای استفاده از دفترچه های کاغذی با کد ملی به مراکز درمانی مراجعه کنند.گیل خبر/ به نقل از ایرنا؛ سید علی طبائی روز چهارشنبه اظهار ...