اگر روز پر مشغله‌ای را سپری کرده اید و نیاز به آرامش اعصاب دارید، به سراغ دارو‌های شیمیایی نروید، کمی از این گیاه معجزه گر را میل کنید تا اعصابتان تقویت شود و استرستان از بین رود.گیل خبر/ به گزارش بهداشت ...

مناطق کوهستانی اشکورات رحیم آباد رودسر با ۴۷۰ هکتار مساحت زیرکشت و برداشت ۲۲۰ تن قطب تولید گل گاوزبان کشور است.گیل خبر/ به نقل از تسنیم؛ اشکورات رحیم آباد رودسر با تولید ۷۵ درصد گل گاوزبان از مناطق مهم تولید ...