گیل خبر/ پس از انتشار گزارش میدانی گیل خبر از وضعیت و قیمت فروش زولبیا و بامیه رمضان در شهر رشت (اینجا را بخوانید)، جمشید جدی رئیس اتحادیه قنادان این شهر در گفتگویی با گیل خبر توضیحاتی در این زمینه ...