بخش نخست سود سهام عدالت سال ۱۴۰۰ هم به حساب مشمولان واریز شد اما تکلیف وراث سهام عدالت همچنان مشخص نیست و وراث باید باز هم منتظر بمانند.گیل خبر/ به گزارش همشهری آنلاین، فرایند واریز بخش نخست سود سهام عدالت ...

آمارها از فوت سه میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت حکایت دارد، در حالی که تاکنون سهام عدالت ۱۲۰ هزار نفر از اموات به وراث منتقل شده است.گیل خبر/ به گزارش همشهری آنلاین، در حالی که کمتر از یک ماه ...