وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت: تروریسم هسته‌ای با پایان تروریسم اقتصادی مهار می‌شود.گیل خبر/ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در توئیتی نوشت:

« تروریسم هسته‌ای با پایان تروریسم اقتصادی مهار می‌شود

تروریسم هسته‌ای در نطنز، چرخه خطرناکی را ...