محمد آرتامهر
نگاهی به مقوله شهروند الکترونیک
11 اردیبهشت 00

گیل خبر/ محمد آرتامهر

پیش از این در یادداشتی از لازمه‌های الکترونیک شدن خدمات شهرها یا به عبارتی ایده «شهر الکترونیک»، اهمیت آن و اثرات مثبت فراوان تحقق این ایده با شما سخن گفتم. اما شهر الکترونیک تحقق نمی‌یابد مگر با ...

محمد آرتامهر
شهر الکترونیک؛ شهری برای هزاره جدید
19 فروردین 00

گیل خبر/ محمد آرتامهر*

*مدرس و متخصص GIS شهری

شهر الکترونیک بستر و ابزاری برای ارائه و دریافت خدمات الکترونیک شهری برای مدیران و شهروندان در شهر است. شهری که اداره امور شهروندان شامل خدمات و سرویس‌های دولتی و سازمان‌های بخش خصوصی ...