ساخت و ساز‌های غیرقانونی حسن نجفی متهم فراری و رشوه دهنده اکبر طبری و قاضی منصوری با دستور حکم قضایی امروز در کلاک تخریب شد.گیل خبر/ به نقل از رکنا؛ حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده اکبر طبری بود که ...