آلبوم خاطرات گیل خبر؛
اولین ایستگاه آتش نشانی رشت در محله استادسرا
12 اسفند 99

گیل خبر/ اولین ایستگاه آتش نشانی رشت (اطفائیه سابق) در آذرماه سال ۱۳۰۵ در زمینی در محله استادسرا به ریاست میرزا اسماعیل خان سمیعی راه اندازی شد.

اداره بلدیه ی رشت تا سال ۱۳۰۵ خورشیدی فاقد اداره ی آتش نشانی بود.

قبل ...