فرمانده نیروی انتظامی از درخواست این نیرو از وزارت بهداشت برای اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس خبر داد.
گیل خبر/ به نقل از ایسنا، مساله افراد دارای اولویت‌ برای دریافت واکسن کرونا از جمله مواردی است که در ...