اسطوره گلف جهان بر اثر وقوع یک حادثه رانندگی به شدت آسیب دید.گیل خبر/ به گزارش فرارو، تایگر وودز ستاره گلف جهان به دلیل تصادف اتومبیل به بیمارستان منتقل و جراحی شد.

به گفته نزدیکان وودز پا های این ورزشکار ۴۵ ...