دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات گفت: احمدی نژاد استاد جنگ روانی و جوسازی است اخیرا هم از 22 بهمن به این سو به نوعی شروع به مظلوم نمایی می کند.گیل خبر/ به نقل از سایت نواندیش؛ "علی صوفی"، دبیرکل حزب پیشرو ...