نخستین "پست موزه مدرسه " جهان با حضور معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات و مسؤولان استانی در ساختمان تاریخی پیاده راه فرهنگی رشت افتتاح شد.گیل خبر/ به گزارش فارس، نخستین "پست موزه مدرسه " جهان با حضور معاون وزیر ارتباطات ...