قائم مقام نقشه جامع علمی کشور اعلام کرد؛
کنکور حذف نمی شود؛ تاثیر ۶۰ درصدی امتحانات نهایی در پذیرش
14 بهمن 99

قائم مقام نقشه جامع علمی کشور گفت: کنکور حذف نمی‌شود اما حدود ۶۰ درصد پذیرش به امتحانات نهایی تعلق می‌گیرد که آموزش و پرورش برگزار می‌کند. وی ادامه داد: برنامه ریزی شده تا نمره دادن سلیقه ای نباشد و دارای ...