وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با شبیه دانستن شرایط امروز جامعه با دوران جنگ، تاکید کرد جشنواره‌های هنری فجر می توانند فضای آرامش و اعتماد را در جامعه ایجاد کنند.گیل خبر/ به گزارش خبرآنلاین، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، عصر ...