شهردار رشت عزم جدی شهرداری برای حل مشکل نسق‌سازی را مورد تاکید قرار داد و گفت: امیدواریم بتوانیم با انجام یکسری اقدامات این معضل را در شهر رشت مدیریت کنیم

گیل خبر/ سید محمد احمدی شهردار رشت عصر روز گذشته (چهارشنبه ...