سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها از موافقت اعضای این کمیسیون با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری در دوره قبل خبر داد.گیل خبر/ به نقل از ایسنا: روح الله نجابت، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون امورداخلی ...

انتقادات تند و تیز یک نماینده مجلس در صحن مجلس:
آقای روحانی! پاسخ خون ۳۰۰ معترض آبان را بدهید
1 بهمن 99

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خطاب به رئیس جمهور بیان کرد: شما با وقت کشی ۸ سال با شعار برجام وقت طلایی پیشرفت کشور را نابود کردید و بزرگترین ضربه برجام نابودی وقت اوج سن جوانی ...