قرار بود سال «جهش تولید» باشد؛
قطعی برق هشت ساعته واحدهای تولیدی گیلان در زمان اوج کار!
30 دی 99

گیل خبر/ سرویس استانی: شرکت توزیع برق گیلان طی اطلاعیه ای که در اختیار واحدهای تولیدی قرار داده است، قطع برق اضطراری آن ها طی ساعات مختلف روز 30 دی را اعلام کرده است.

در این اطلاعیه قطع برق واحدهای مستقر ...